Jak wykonać samobadanie piersi?

Październik jest miesiącem walki z rakiem piersi. Przez cały miesiąc prowadzone są różnorakie kampanie, mające na celu przypominanie o profilaktyce piersi. Jak o nie prawidłowo...