Strogonow

Istnieją dwie wersje pochodzenia tej potrawy. Pierwsza dyktuje, iż pochodzi od nazwiska dyplomaty Pawła hrabiego Stroganowem, żyjącego w latach 1772–1817. Druga wersja wiąże danie z...